Vad vet vi egentligen?

Vad vet vi egentligen?

Månpyramiden

Månpyramiden

Molnen håller inne med sitt utlovade innehåll när vi börjar vandringen uppför den leriga stigen mot toppen av det som kallas månpyramiden. Jag befinner mig i Bosnien strax utanför Visoko, en ort där fröet till att skriva om vår historia har grott. Stigen blir brantare och smalare och på några ställen stannar vi för att titta på utgrävningar som gjorts ett par meter ner i jordlagret som döljer hemligheter förborgade sedan över 20 000 år sedan. Under den täckande ytan finns stenblock som är tillverkade av människor långt tidigare än man trott att det varit bebott. Månpyramiden och dess större granne solpyramiden består av någon form av betong vars hårdhet är mycket större än det vi kan tillverka idag. Genom vetenskapliga metoder är det klarlagt att dessa byggstenar inte är av naturligt ursprung utan tillverkade av människor. Mellan två stenblock har man hittat organiskt material i form av löv där man genom kol14-metod kunnat konstatera att åldern är kring 28 000 år. Byggnadsverken bör alltså ha uppkommit långt tidigare än vad våra etablerade historiker och arkeologer ansett vara möjligt.

_DSK7695

Byggblock på månpyramiden

Väl uppe på toppen av månpyramiden infinner sig ett lugn och en kontemplativ stämning sprider sig bland deltagarna. Här känns det naturligt att hitta en plats att slå sig ner på för en stunds meditation. Tankar på hur, vad, när och varför kan inte hindras från att dyka upp. Vad döljer dessa pyramidformade kullar? Vem byggde dem och varför? Hur kunde man tillverka betong som är mycket hårdare än det vi kan åstadkomma idag?

Teorier om varför de byggdes är otroligt spännande att ta del av. Förhöjda mätbara energier runt pyramiderna och framför allt på dess topp skvallrar om att det kanske var detta som var anledningen till konstruktionen – att ta tillvara energi på ett sätt som vi idag inte har kunskap om. Tanken är svindlande. Vad skulle det kunna betyda för mänskligheten om vi kunde hitta nyckeln till detta?

Att det inte är helt enkelt att komma ut med sådana här teorier skvallrar det hårda motstånd som forskare kring dessa byggnadsverk får utstå. Skulle dessa teorier stämma måste vi skriva om historien från grunden. Det är ju inte så populärt bland andra forskare som byggt sin karriär och sitt rykte på den etablerade historien som mer passar in i vårt mönster där vi idag är de mest högstående av civilisationer. Det är svårt att erkänna att det fanns en annan kunskap tidigare som vi förlorat utmed vägen.

Stunden på toppen av månpyramiden är över och det är dags att anträda nerfärden i det begynnande regnet. Leriga men vid gott mod är det dags för vidare äventyr i Visokos magiska omgivningar.

Solpyramiden i Visoko

Solpyramiden i Visoko

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *