Vad vet vi egentligen?

Vad vet vi egentligen?

Månpyramiden

Månpyramiden

Molnen håller inne med sitt utlovade innehåll när vi börjar vandringen uppför den leriga stigen mot toppen av det som kallas månpyramiden. Jag befinner mig i Bosnien strax utanför Visoko, en ort där fröet till att skriva om vår historia har grott. Stigen blir brantare och smalare och på några ställen stannar vi för att titta på utgrävningar som gjorts ett par meter ner i jordlagret som döljer hemligheter förborgade sedan över 20 000 år sedan. Under den täckande ytan finns stenblock som är tillverkade av människor långt tidigare än man trott att det varit bebott. Månpyramiden och dess större granne solpyramiden består av någon form av betong vars hårdhet är mycket större än det vi kan tillverka idag. Genom vetenskapliga metoder är det klarlagt att dessa byggstenar inte är av naturligt ursprung utan tillverkade av människor. Mellan två stenblock har man hittat organiskt material i form av löv där man genom kol14-metod kunnat konstatera att åldern är kring 28 000 år. Byggnadsverken bör alltså ha uppkommit långt tidigare än vad våra etablerade historiker och arkeologer ansett vara möjligt.

_DSK7695

Byggblock på månpyramiden

Väl uppe på toppen av månpyramiden infinner sig ett lugn och en kontemplativ stämning sprider sig bland deltagarna. Här känns det naturligt att hitta en plats att slå sig ner på för en stunds meditation. Tankar på hur, vad, när och varför kan inte hindras från att dyka upp. Vad döljer dessa pyramidformade kullar? Vem byggde dem och varför? Hur kunde man tillverka betong som är mycket hårdare än det vi kan åstadkomma idag?

Teorier om varför de byggdes är otroligt spännande att ta del av. Förhöjda mätbara energier runt pyramiderna och framför allt på dess topp skvallrar om att det kanske var detta som var anledningen till konstruktionen – att ta tillvara energi på ett sätt som vi idag inte har kunskap om. Tanken är svindlande. Vad skulle det kunna betyda för mänskligheten om vi kunde hitta nyckeln till detta?

Att det inte är helt enkelt att komma ut med sådana här teorier skvallrar det hårda motstånd som forskare kring dessa byggnadsverk får utstå. Skulle dessa teorier stämma måste vi skriva om historien från grunden. Det är ju inte så populärt bland andra forskare som byggt sin karriär och sitt rykte på den etablerade historien som mer passar in i vårt mönster där vi idag är de mest högstående av civilisationer. Det är svårt att erkänna att det fanns en annan kunskap tidigare som vi förlorat utmed vägen.

Stunden på toppen av månpyramiden är över och det är dags att anträda nerfärden i det begynnande regnet. Leriga men vid gott mod är det dags för vidare äventyr i Visokos magiska omgivningar.

Solpyramiden i Visoko

Solpyramiden i Visoko

 

Året som gått

Året som gått

Läs gärna min årskrönika med fokus på fotografering och fotoresor här:

 

Dare to be great

Dare to be great

Jag snubblade härom dagen på en intervju med Polly Higgins, en fantastisk kvinna som har skapat begreppet Ecocide vilket ska jämställas med genocide eller folkmord som vi säger. Ecocide är då motsvarande när det gäller storskaliga brott mot naturen. Dessa brott ska kunna tas upp i internationell domsol precis som genocide-brotten.

 

Det var egentligen inte detta som triggade igång något hos mig för det här kände jag till sedan tidigare utan det var en video med en låt med titeln ”Dare to be great”. Den handlade om  att använda våra kreativa krafter till att skapa en värld där vi kan leva i samklang med allt och alla. Javisst, det kan låta flummigt i skenet av vad som händer i världen just nu. Men är det inte just det vi behöver – ny kraft för att våga vara just så stora och lysande som vi egentligen är. Genast kommer ju då den där lilla jante och sätter sig på ena axeln och säger ”Jaha, och vad har du gjort då? Du ska väl inte tro att du kan åstadkomma något stort, eller?” Det är lätt att backa och fundera på om den där idén jag hade var så bra, egentligen. Det är nog lättare att inte lägga sig i. Det är säkert någon annan som gör det bättre.

Känns de här tankegångarna igen? Skulle tro det. Vid sådana tillfällen kan en låt som ”Dare to be great” vara en trigger till att åtminstone börja drömma och skriva ner en del idéer. Ett möte med en medmänniska kan också sätta igång tankar och leda till något nytt som börjar i det lilla men kan utvecklas till något stort.

Du som läser det här, vad har du för färdigheter som kan föra utvecklingen framåt på ett verkligt hållbart sätt? Är du som jag fotograf? Vad kan i så fall dina bilder bidra till? Lägger du dem på hög på din hårddisk och tittar på dem då och då eller vågar du använda din kreativitet till att skapa bilder som på ett eller annat sätt berör? I vilket sammanhang kan du använda dem? I samarbete med andra, i projekt, i föreläsningar eller utställningar?

Ge dig själv möjligheten att agera stort! Det behövs nu mer än någonsin!

Dare to be great!