Start

Välkommen till inNature West – Välkommen in i naturen!

Vad betyder naturen för dig?

Genom alla tider har människan vänt sig till naturen för att få styrka och inspiration. I naturen hör vi hemma. Här väcks tankar om vårt ursprung och sammanhang. Vi föddes med en naturlig nyfikenhet och när vi som barn lekte utomhus var det naturligt att upptäcka och nyfiket utforska vår omgivning.

Vi utmanar dig att, med naturen som hjälp, på nytt upptäcka vem du är och vad som är viktigt för just dig.

  • Genom bildskapande med kameran lär du dig se naturens detaljer på ett nytt sätt. Du lär dig hur skapar bilder som berör både dig själv och andra. Bilden som en symbol är ett starkt verktyg.
  • Fotoresor till natur och kultur ger dig ett vidgat perspektiv och en förståelse för hur människor i andra länder förhåller sig till sin natur och till varandra
  • Mindfulness i naturen ger dig en djupare insikt i vem du är och hur du kan styra ditt liv i en riktning mot det liv du önskar leva.